Tétetett már említés ez emléklapokban azon emlék-éremről is, melyet a hontmegyei kaszinói társulat, a Szondi emlékkápolnát és szobrot egészen saját költségen létesítő esztergomi érsek-bíbornok tiszteletére, s e részbeni, így vallásos mint hazafias cselekvényének mint egy megörökítésére veretett Gerl Károly körmöczbányai királyi pénzvésnök által. Az eszme a megye határain kívül is visszhangra talált, miután az ország minden részéből 200-at haladó megrendelés történt a Szondi-érmek ezüst vagy bronz példányaira. Arany példány csak egy veretett az érsek számára. Az emlék-érem egyik oldala (a várromé) Majer István püspök-kanonok, a másik oldala pedig (a kápolnáé) ifj. Rédly Sándor hont megyei birtokos jeles rajzaik után híven és művészileg vésetett a nevezett királyi vésnök által. Az érem mind két oldalát van szerencsénk a nagyobb közönségnek itt bemutatni.

Pongrácz Lajos

erem
erem2