Tisztelt Honfitársaink!

Szondi György várkapitány és 146 hős vitéze életüknek a Hazáért való feláldozásával Drégely várát a magyar történelem egyik legdicsőbb emlékhelyévé avatta. A várat az 1552. évi ostrom, az eleste óta eltelt évszázadok, a hely méltatlan magárahagyottsága napjainkra a teljes pusztulás szélére sodorta.

1989-ben a vár megmentése céljából létrehozott „DRÉGELYVÁR ALAPÍTVÁNY” vállalta fel a vár állagmegóvó helyreállítását. Azóta tevékenységének köszönhetően – több, mint 1300 m3 fal került visszaépítésre. A munka további folytatásához kérjük Kedves Honfitársaink támogató segítségét is! Szeretnénk elérni, hogy az 1991-ben a „Nemzeti Örökség” részévé, 2012-ben történelmi emlékhellyé nyilvánított kegyeleti hely további sorsa nemzeti közüggyé válna.

Miután az építés speciális körülményei miatt 1 m3 fal visszaépítése mintegy 100.000 Ft. költséget igényel, könnyen kiszámítható, hogy az Alapítvány által kibocsátott „KŐJEGY” legkisebb, 200 Ft-os címlete egy kétökölnyi, 500 Ft-os címlete egy közepes, míg az 1000 Ft-os címlete már egy tekintélyesebb kő visszafalazásának a költségét biztosítja.

Legyen minden Kedves Honfitársunknak legalább egy „saját köve” a helyreállított falszakaszban!

 

A helyreállítási munka támogatásának további lehetőségei:

  • A felajánlott támogatási összeg az Alapítványnak a Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 63800104-10008896 számlaszámára történő utalásával.
  • Jövedelemadójuk 1%-ának az Alapítvány 19667410-1-12 adószámára való felajánlásával.


További információk:

Pásztor Ildikó – Drégelyvár Alapítvány – kuratóriumi tag, koordinátor
Telefon: 30/576-6089
Email: dregelyvara@gmail.com

Támogatásukat köszönjük!
Drégelyvár Alapítvány kuratóriuma